ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล

ส.ปส.กช.ห่วง กม.ศึกษาใหม่กระทบ ‘เอกชน’

ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ได้สะท้อนความกังวลของโรงเรียนเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบทั่วประเทศ เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ในมาตรา 15 ที่กำหนดการจัดการศึกษาของเอกชน ต้องไม่มุ่งแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งห่วงว่าถ้าโรงเรียนเอกชนจะนำกำไรมาแบ่งปันกันจะต้องจัดทำกฎหมายมารองรับหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กำไรส่วนใหญ่ที่โรงเรียนเอกชนได้มานั้นจะนำไปพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนอยู่แล้ว

ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรา 16 ที่กำหนดให้ ศธ.ดำเนินการให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จัดให้ครูได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ให้สอดคล้องกับครูของสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาในระดับดังกล่าว

ส.ปส.กช.ห่วง กม.ศึกษาใหม่กระทบ ‘เอกชน’

ทั้งนี้ รัฐอาจจัดให้มีเงินอุดหนุนแก่ครูของสถานศึกษาของเอกชนเป็นการเพิ่มเติมได้นั้น โรงเรียนเอกชนสะท้อนว่าอยากให้ครูเอกชนได้รับเงินเดือน วิทยฐานะ ใกล้เคียงกับครูรัฐบาลด้วย แต่ที่โรงเรียนเอกชนกังวลมากที่สุดคือมาตรา 17 มีใจความสำคัญว่า รัฐอาจใช้การลดหย่อนภาษีอากร การลดอัตราภาษี หรือให้สิทธิ และประโยชน์ทางภาษีอากรอื่น ตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายภาษีอากรอื่น หรือประโยชน์อื่นใด เป็นมาตรการในการจูงใจให้กับโรงเรียนเอกชนได้นั้น ขณะนี้โรงเรียนเอกชนเสียภาษีจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะมีมาตรการลดหย่อนภาษีให้แล้ว โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบยังเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคาที่สูงอยู่

“โรงเรียนเอกชนในระบบได้รับการลดหย่อน 90% แม้จะได้การลดหย่อนแล้วแต่มีบางโรงเรียนต้องเสียภาษีหลักแสนบาท และยังมีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 4 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะชีวิต และโรงเรียนสอนกีฬา ที่ไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีต้องเสียเต็มจำนวน ในขณะที่โรงเรียนรัฐไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนไม่ต้องการความยุติธรรม แต่อยากให้ยกเว้นการเก็บภาษี หากการใช้ที่ดินเป็นไปเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.รับทราบข้อกังวลใจของโรงเรียนเอกชน รับจะนำข้อกังวลของโรงเรียนเอกชนไปหารือกับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่มีนายตวง อันทะไชย เป็นประธาน อีกครั้ง” ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ latabernadeldiablo.com

 

UFA Slot

Releated