ทวิดา นำทัวร์ Bangkok Health Zoning ยกระดับสาธารณสุข

ทวิดา นำทัวร์ Bangkok Health Zoning ยกระดับสาธารณสุข

น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คเพจ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” นำชมงานประชุมวิชาการ Bangkok Health Zoning เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

รองผู้ว่าฯ ทวิดาเปิดไลฟ์ด้วยการนั่งบนรถมอเตอร์แลนซ์ หรือรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ขนาด 350 ซีซี ซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ช่วยผู้ป่วยวิกฤตได้ 4 นาที ภายในรัศมี 10 กม. อย่างไรก็ตามอย่างช้าต้องไปที่จุดเกิดเหตุไม่เกิน 8 นาที เพราะตามสถิติที่ผ่านมาจะช่วยลดการเสียชีวิต ลดการทุพพลภาพ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน สค. 2565-เม.ย. 2566 มีการออกปฏิบัติการ 496 ครั้ง

ด้าน นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัด กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ระยะเวลารอเตียงรักษายาวนาน จึงมีการแก้ปัญหาโดยการแบ่งพื้นที่กรุงเทพฯ ออกเป็น 7 โซน แต่ละโซนจะประกอบด้วย คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นโซนย่อยๆอีก 20 โซน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการได้อย่างทันทวงที มีเตียงรักษาแน่นอน มีระบบผู้จัดการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดกระบวนการใกล้บ้านใกล้ใจ

น.ส.ทวิดา กล่าวว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรค นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนแพทย์ที่คอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาด้วย

“ถ้าแบบนี้เราจะอยู่เมืองหลวงได้แบบไม่กังวลว่าโดดเดี่ยว มันเหงาเหมือนกันนะโดยไม่รู้ว่าถ้าป่วยแล้วจะเป็นอย่างไร จำนวนแพทย์โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มีไม่เพียงพอ” โดย Bangkok Health Zoning จะช่วยให้แพทย์ให้คำปรึกษาผ่านระบบทางไกล หรือ TeleMed ผ่านคลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ร้านขายยา หรือด้วยตัวเองได้

ทวิดา นำทัวร์ Bangkok Health Zoning ยกระดับสาธารณสุข

ระบบ Bangkok Health Map ช่วยให้เห็นทั้งระบบสามารถวางแผนทรัพยากรทางสาธารณสุขได้ เช่น เมื่อเกิดโรคระบาดอยู่พื้นที่ตรงนี้จำนวนมาก ก็สามารถจัดสรรยารักษาเข้าไปพื้นที่โดยตรงได้ หรือสามารถดูคิวของโรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบ Line OA หรือโทรศัพท์ให้คำปรึกษาเบื้องต้น

สำหรับแอพพลิเคชั่น “หมอ กทม.” ผู้ป่วยสามารถรู้สถานะคิวรอตรวจ,ใช้บริการ TeleMed, โทรเบอร์ 1669 รู้ถึงตำแหน่งจุดเกิดเหตุได้ทันที รวมถึงประชาชนสามารถรู้ประวัติการรักษาย้อนหลังได้ ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่งได้” น.ส.ทวิดา กล่าว

น.ส.ทวิดา กล่าวว่า ยังมีร้านยาในเครือข่าย ซึ่งเภสัชกรจะเป็นผู้จ่ายยาให้การรักษาโรคเจ็บป่วยเบื้องต้น 16 อาการ และติดตามอาการผู้ป่วยใน 3 วัน หากยังไม่หายป่วยก็จะส่งต่อไปยังแพทย์ให้รักษาต่อฝ นอกจากนี้ยังมีรถคอมมูแลนซ์ หรือรถส่งเสริมเส้นเลือดฝอยสุขภาพดีใกล้บ้าน คัดกรองสุขภาพเชิงรุก ให้บริการในพื้นที่ชุมชนแออัด

ส่วนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ที่ไม่รับระบบ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า น.ส.ทวิดา กล่าวว่า เพราะตัวโรงพยาบาลยังเปิดไม่ครบแผนก จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มแผนกเพื่อให้โรงพยาบาลรองรับระบบ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ติดตารมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ latabernadeldiablo.com

แทงบอล

Releated